Warunki korzystania z serwisu

Regulamin:

Ta strona internetowa i każda aplikacja mobilna (łącznie „Witryna”) jest własnością Presspol Inc. („My”, „Us” lub „Presspol Inc.”). Zapewniamy ci dostęp do tej strony i naszego sklepu internetowego (razem nasze „Usługi”) z zastrzeżeniem następujących warunków.

Przeglądając, uzyskując dostęp, używając, rejestrując się lub kupując towary w tej Witrynie lub w inny sposób korzystając z naszych Usług, zgadzasz się na wszystkie poniższe warunki, w tym wszelkie zasady, o których mowa w niniejszym dokumencie (zwane łącznie „Warunkami”). Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej witryny i niniejszych warunków w dowolnym momencie. Jeśli nie chcesz przestrzegać niniejszych Warunków, nie powinieneś przeglądać, uzyskiwać dostępu, korzystać z rejestracji ani kupować towarów z Witryny.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że ma co najmniej 18 lat lub odwiedza tę Witrynę pod nadzorem rodzica lub opiekuna.

Polityka prywatności:

Nasza Polityka prywatności, która reguluje również Twoją wizytę na naszej stronie, można znaleźć na stronie POLITYKA PRYWATNOŚCI. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby uzyskać informacje na temat tego, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje o naszych użytkownikach.

Korzystanie z tej strony:

Z zastrzeżeniem zgodności z niniejszymi Warunkami „Udzielamy ci ograniczonej„ niewyłącznej ”nieprzenoszalnej„ niepodlegającej sublicencji licencji na dostęp do osobistego użytku w celach niekomercyjnych. Niniejsza licencja nie obejmuje: (a) jakiegokolwiek odsprzedaży lub komercyjnego wykorzystania tej witryny lub jej treści; (b) gromadzenie i wykorzystanie wszelkich list produktów lub opisów; (c) korzystanie z pochodnej strony i jej zawartości; lub (d) wykorzystanie jakichkolwiek robotów do eksploracji danych lub podobnych metod gromadzenia i ekstrakcji danych w tej Witrynie. Nie możesz używać „ramek” ani technik kadrowania w celu dołączenia treści naszego logo „znaku towarowego” lub innych informacji zastrzeżonych (w tym obrazów znajdujących się na tej stronie) treści dowolnego tekstu lub układu / projektu dowolnej strony lub formularza zawartego w strona) bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Ponadto nie wolno używać żadnych metatagów ani żadnego innego „ukrytego tekstu” wykorzystującego naszą nazwę „znak towarowy” lub nazwę produktu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Każde naruszenie niniejszych warunków spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w niniejszym ustępie bez powiadomienia.

Użytkownik ma ograniczone, odwołalne i niewyłączne prawo do utworzenia hiperłącza do strony głównej tej witryny, o ile link nie przedstawia nas ani naszych produktów lub usług w fałszywej, wprowadzającej w błąd, uwłaczającej lub w inny sposób obraźliwej sprawie. To ograniczone prawo może zostać odwołane w dowolnym momencie. Nie możesz używać żadnego z naszych logo lub innych zastrzeżonych grafik lub znaków towarowych jako części linku bez wyraźnej pisemnej zgody.

Konto:

Aby uzyskać dostęp do niektórych funkcji tej Witryny, może być wymagana rejestracja, a my możemy przypisać ci, lub może być konieczne wybranie hasła i nazwy użytkownika lub identyfikatora konta. Jeśli się zarejestrujesz, wyrażasz zgodę na przekazanie nam dokładnych i kompletnych informacji rejestracyjnych oraz natychmiastowe poinformowanie nas o wszelkich aktualizacjach lub innych zmianach tych informacji.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikacji przypisanej do Ciebie. Natychmiast powiadomisz nas o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub identyfikatora, a także o każdym innym naruszeniu lub zagrożeniu naruszenia bezpieczeństwa tej witryny. Za każdym razem, gdy użyjesz hasła lub identyfikatora, zostaniesz uznany za upoważnionego do uzyskania dostępu do Witryny i korzystania z niej w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami, a my nie mamy obowiązku sprawdzania autoryzacji lub źródła takiego dostępu lub korzystania z tej Witryny . UŻYTKOWNIK BĘDZIE WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA KAŻDY DOSTĘP DO TEGO SERWISU I KORZYSTANIE Z niego PRZEZ KAŻDĄ KORZYSTAJĄCĄ HASŁEM I IDENTYFIKACJĄ WYBRANYCH PRZEZ LUB PRZEZNACZONYCH NA TWOJĄ STRONĘ. , WSZYSTKIE KOMUNIKACJE I TRANSMISJE ORAZ WSZELKIE OBOWIĄZKI (W TYM BEZ OGRANICZEŃ OBOWIĄZKI FINANSOWE) PONIESIONE PODCZAS TAKIEGO DOSTĘPU LUB UŻYTKOWANIA.

Komunikacja elektroniczna:

Podczas korzystania z tej witryny lub wysyłania do nas wiadomości e-mail komunikujesz się z nami drogą elektroniczną. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości drogą elektroniczną. Będziemy się z Tobą komunikować za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zamieszczając powiadomienia na tej stronie lub za pośrednictwem naszych innych usług. Zgadzasz się, że wszystkie umowy, zawiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które zapewniamy Ci drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne dotyczące pisemnej komunikacji.

Treści użytkownika:

Niniejsza Witryna może zawierać funkcje i funkcje („Funkcje interaktywne”), które umożliwiają użytkownikom tworzenie, publikowanie, przesyłanie lub przechowywanie dowolnej zawartości, takiej jak tekst, muzyka, dźwięk, zdjęcia, wideo, grafika lub kod w Witrynach („Treści użytkownika” ). Treści użytkownika są publicznie dostępne i mogą obejmować informacje o Twoim profilu i wszelkie treści publikowane zgodnie z Twoim profilem, ale nie obejmują informacji o Twoim koncie ani informacji przesyłanych w celu dokonania zakupu.